Liederen van het Petersburgs ‘Genootschap voor Joodse Volksmuziek’
Sovali, sopraan / Paul Prenen, piano

Dit programma bevat een selectie van de mooiste liederen en pianomuziek geschreven door componisten van het Petersburgse Genootschap voor Joodse Volksmuziek (1908): o.a. Joseph Achron (1886-1943), Mikhail Gnesin (1883-1957), Alexander Krein (1883-1951), Moses Milner (1886-1953) en Alexander Weprik (1899-1958).

Begin XXe eeuw bestond er in Europa een tendens om in klassieke muziek volksthema’s te gebruiken. Dit was ook het geval bij een groep Joodse componisten in Rusland. Zij verwerkten Joodse thema’s in hun composities en deden onderzoek naar Joodse volksmuziek. In 1908 richtten zij in St.Petersburg het Genootschap voor Joodse Volksmuziek op. Dit Genootschap heeft zo’n tien jaar bestaan. Het moest de deuren sluiten door het veranderende politieke klimaat.

In een betrekkelijk korte periode creëerden deze componisten tezamen een omvangrijk oeuvre, dat zowel bewerkingen van traditioneel materiaal als originele werken bevat, van kleine vormen als lied en kamermuziekwerken tot grote vormen als symfonie, koorwerk en opera. Daarnaast hebben de activiteiten van het Genootschap - samen met die van het Joods Historisch en Etnografisch Genootschap in St.Petersburg - bijgedragen tot het ontstaan van een belangrijke etnografische verzameling van Joodse volksmuziek.

Na de Revolutie gingen de componisten ieder huns weegs. Sommigen emigreerden naar Palestina, anderen naar de V.S. Ook bleven er een aantal in de Sovjet-Unie, waar men de beweging een nieuwe impuls trachtte te geven in Moskou. Maar na 1930 was Joodse cultuur in de Sovjet-Unie niet meer gewenst. De muziek van het Genootschap werd niet meer gespeeld en de herinnering eraan uitgewist.

Nu, honderd jaar later, is het mogelijk deze muzikale juweeltjes te herontdekken.

Het programma ging gedeeltelijk in première tijdens de Moses Milner Conference op 1 December 2003 te St.Petersburg, Rusland.

Programma en toelichting
(Download PDF file)


Biografieën musici
(Download PDF file)


Beeldmateriaal

CD

Andere projecten