Beelmateriaal
Portretten Gnesin en pagina's uit partituren.

"Gnesin jong"Mikhail Gnesin
Gnesin - laatste foto
Gnesin - tekening M. Mitryashkin
Gnesin ‘Ora’ – voorpagina
Gnesin 'Lied over Rode Mottele' - pagina 1
Programma en toelichting
(Download PDF file)

Programmatekst
A.Jusfin

(Download PDF file)


Biografieën musici
(Download PDF file)


Beeldmateriaal

CD

Uit de pers
> Interview Sheila Gogol / LJG sept. 2002 (PDF file)

Andere projecten